Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН НА САЙТ  www.moneycounter.eu

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако не приемате тези условия, моля, не използвайте уеб сайта!

Общи условия

  • Собственик на сайта и електронния магазин www.moneycounter.eu е Анмар ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,ул."Брезовско шосе"180 ,  ЕИК160065352
  • Публичното разпространение, копиране и  публикуване в други уебсайтове на запазените знаци и марки, снимките от каталозите са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин единствено за собствена употреба.
  • Анмар ООД има право да променя цените на предлаганите стоки без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
  • Анмар ООД има право да променя общите условия. Актуалните условия в момента, в който е направена поръчка от потребител, са договорените условия за конкретната поръчка.
  • Анмар ООД не носи отговорност, ако клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка.
  • Всички обявени цени са в български лева с включен ДДС. При желание от страна на клиента ще получи данъчна фактура, като за това е необходимо Клиента да е посочил всички реквизити за издаване на фактура
  • Всички спорове между страните във връзка с изпълнението и/или тълкуването на настоящите условия следва да се решават чрез преговори  в дух на разбирателство и добра воля. Ако не бъде постигнато съгласие, всички неразрешени спорове между страните  ще бъдат разрешавани от компетентния съд, според действащото законодателство в Република България.

 

Гаранции и връщане на стокa

  • Пазаруването онлайн се регулира от Закона за електронна търговия. Правата на клиентите на всеки онлайн магазин се определят от Закона за защита на потребителите.
  • Клиентът може да върне поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката, при ненарушаване целостта на опаковката.

Лични данни

Ние пазим личните данни на клиента, станали ни известни при попълване на електронната форма за  покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите  общи условия, Анмар ООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите за договаряната  покупко – продажба. Ние поемаме отговорност да не разкриваме никакви лични данни за клиента на трети лица.